آویزگیری
بعد از نصب پنل، آویزگیری براي سقف انجام مي شود.
نصب پنل
در مرحله سوم پنل بر روي زير ساز تكميل شده نصب مي گردد.
زیرسازی تکمیل شده
در مرحله دوم زیرسازی تکمیل شده در مكان مورد نظر نصب مي شود.
اجرای سقف کاذب
اجراي سقف كاذب با استفاده ار تايل هاي گچي ساده

شركت توسعه و توليد مصالح ساختمان با بهره گيري از مهندسين زبده، كارآمده و مورد تأييد شركت كناف ايران بهترين تيم اجرايي را در اختيار شما مي گذارد.

شركت توسعه و توليد مصالح ساختمان در تمام مراحل اجرا با بهره گيري از مهندسين ناظر مورد تأييد شركت كناف روند كار اجرا را زير نظر دارد تا بهترين خدمت را به مشتريان خود عرضه كند.

شركت توسعه و توليد مصالح ساختمان با تلفيق فرهنگ و هنر ايراني و معماري روز دنيا محيطي لذت بخش را به شما هديه مي دهد.